Best Swami vivekananda quotes in kannada

Swami Vivekananda's quotes in Kannada for motivation and inspiration.

Swami Vivekananda was a respected Hindu monk who shared Indian ideas like Vedanta and Yoga with the West. He helped make Hinduism popular again in India and started the Ramakrishna Math and Mission to spread his teachings. He shared lots of quotes. Now see Swami Vivekananda quotes in kannada.

Swami vivekananda quotes in kannada

Swami Vivekanand quotes in kannada

"ಪರಿಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗುತ್ತೇವೆ " - ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

"ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು."

"ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಅನಂತರ ಅದರ ಫಲಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು."

"ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ."

"ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು."

"ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಎಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡಿ."

"ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಭಯತೆ ಹೊಂದಿರಿ."

"ಸಾಧಾರಣ ನಿರ್ಭಯತೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ."

"ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾಗ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ."

"ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ."

"ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿ."

"ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಶಿಖರದ ಕಡೆ ನಡೆಸುವ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಬಗೆಹರಿಯ ಮಾರ್ಗ."

"ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ."

"ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ."

"ಧೈರ್ಯವು ಜೀವನದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ."

ಯಾರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ."

"ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿರಬೇಕು."

"ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಕೈಗೊಂಡರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ."

"ಮಾನವ ಧೈರ್ಯಶೀಲನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ."

"ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿ, ಪರಿಣಾಮ ಬರುತ್ತದೆ."

"ಜೀವನದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಇದ್ದರೂ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ."

"ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ."

"ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿ."

"ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ."

"ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಬೇಕು."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿವೆ."

"ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ."

"ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯತೆಯಿರಬೇಕು, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ."

"ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ."

"ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ."

"ಅಡ್ಡಿಯಿರುವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ."

"ಹೇ ಯುವಕರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಹಾನ್ವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ."

"ಧೈರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ."

"ಯಾರು ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರು ವಿಶ್ವವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಬಲ್ಲರು."

"ನಿಮ್ಮ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಹೇಡಿತನವಾಗಿದೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲಿರಿ."

"ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."

meaningful swami vivekananda quotes in kannada


"ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಪೂರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು."

"ಯಾರು ನಂಬಿದರೊ ಅವರು ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು."

"ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿರಿ."

"ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಸಾಧ್ಯ."

ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ."

"ಧೈರ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ."

"ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಸಾಧಿಸಿ, ಜಯಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ನಡೆಯಿರಿ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿವೆ."

"ಯಾರು ಧೈರ್ಯಶೀಲರೋ ಅವರು ಜಯಶೀಲರಾಗುತ್ತಾರೆ."

"ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಔಷಧಿ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ."

"ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆವಶ್ಯಕ."

"ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತೆ."

"ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ."

"ಧೈರ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ."

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಯಾವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ."

"ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ, ಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರುತ್ತದೆ."

"ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅದು ಆವಶ್ಯಕ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮರ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿದೆ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ."

"ಯಾರು ಧೈರ್ಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ."

"ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಅಪೂರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ."

"ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ."

"ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ, ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಸಮರ್ಥರು."

"ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ."

"ಬದುಕಿರುವುದು ಏಕೆ? ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು."

"ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ."

"ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇರುವುದು ದೇವರು."

"ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲ."

Inspiration swami vivekananda quotes in kannada


"ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಯದು ಅಥವಾ ಅರಿಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣವಲ್ಲ."

"ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ."

"ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಆರಾಧನೆ."

"ನಾನು ಬದುಕಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವಾದರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ."

"ಬದುಕಿರುವುದು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ."

"ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ."

"ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ."

"ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆವಶ್ಯಕ."

"ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ನೀವು ಸಮರ್ಥರು."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮರ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿದೆ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿವೆ."

"ಯಾರು ಧೈರ್ಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ."

"ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಅಪೂರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ."

"ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ, ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಸಮರ್ಥರು."

"ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಧನೆಗೆ ಅಲ್ಪ, ಅದು ಬದುಕಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣವಲ್ಲ."

"ಬಾಳು ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದ ಆನಂದ."

"ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ."

ಯಾವುದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ."

"ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜಯವಾಗಿದೆ."

"ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿ."
"ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆವಶ್ಯಕ."

"ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ."

"ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿದೆ."

"ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು, ನಾವು ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು."

"ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ, ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಸಮರ್ಥರು."

"ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಧನೆಗೆ ಅಲ್ಪ, ಅದು ಬದುಕಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣವಲ್ಲ."

"ಬಾಳು ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದ ಆನಂದ."

"ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆವಶ್ಯಕ."

"ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜಯವಾಗಿದೆ."

"ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿ."

"ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು, ನಾವು ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು."

"ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ."

"ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿದೆ."

"ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು, ನಾವು ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು."

"ಯಾವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯಿರಿ, ನಿಜವಾದ ಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ."

"ಧೈರ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆವಶ್ಯಕ."

Swami vivekananda motivational quotes in kannada


"ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಔಷಧಿ."

"ನೀವು ಯಾವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ."

"ಯಾರು ಧೈರ್ಯಶೀಲರೋ ಅವರು ಜಯಶೀಲರಾಗುತ್ತಾರೆ."

"ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ."

"ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತೆ."

"ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ."

"ಯಾವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ, ನಿಜವಾದ ಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ."

"ಧೈರ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆವಶ್ಯಕ."

"ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಔಷಧಿ."

"ನೀವು ಯಾವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ."

"ಯಾರು ಧೈರ್ಯಶೀಲರೋ ಅವರು ಜಯಶೀಲರಾಗುತ್ತಾರೆ."

"ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ."

"ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತೆ."

"ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ."

"ಮನುಷ್ಯರ ಧೈರ್ಯವೇ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ."
"ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಗರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ."

"ಯಾವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ."

"ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ."

"ಸಂಘಟಿತರಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವು ಸಾಧ್ಯ."

"ಯಾವುದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸುವೆವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತದೆ."

"ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಜೀವನದ ಚಿಲುಮೆಯ ಮೂಲ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಾಧನೆಗೆ ದಾರಿ ಬೆಳಕು ತೋರುತ್ತದೆ."


"ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ."

"ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ."

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

Swami Vivekananda's quotes in Kannada carry profound meaning, offering motivation and inspiration. His words resonate deeply, providing invaluable guidance and insight into life's essence. Through his motivational quotes in Kannada, he empowers individuals, encouraging them to pursue personal growth and enlightenment.


"ಸತ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ."

"ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ."

"ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ."

"ನಂಬಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ತೂಪ."

"ಧೈರ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ."

"ಸಮರ್ಥರಾಗಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ."

"ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ."

"ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಷ್ಠೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ."

"ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಔಷಧಿ."

"ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಬಯಸುವುದು ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ."

"ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿ."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆಲೆ."

"ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಲೇಬೇಕು."

"ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವರೋ ಅವರು ಸಾಧಿಸುವರು."
"ಸಮರ್ಥರಾಗಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು."

"ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ."

Conclusion

ಕೊನೆಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅವು ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾನುಭವದ ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ, ಶಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ.

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.