Best Kannada quotes

ನೀವು ಇಲ್ಲಿ Kannada quotes ನ ನೋಡಬಹುದು.

 

In this post, we bring you a collection of Kannada quotes encompassing love quotes, motivation, success, positivity, and sadness. Explore our quotes in kannada with depths of emotions and wisdom through our curated selection of sayings that touch various aspects of life. 

Kannada quotes 

ಕಾದಿರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ👣 ನೀನೆಂದು ಬರುವೆ ನನಗಾಗಿ?

ಪದೇ ಪದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣೆಬರಹ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ🥺. ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಕಾದಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ🍁.ನೆನಪಿರಲಿ. 

ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ👣.

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೋಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ 😃ನಗುವವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಗುರಿಯೆಂಬುದು ದೂರದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿನಂತೆ🖇️. ಆ ಬಂಡೆಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಶಿಲೆಯಾಗಿಸಲು ವರುಷಗಳೇ ಬೇಕು.🦋

Best kannada quotes


ನಿರಾಶೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವು ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ನಡೆಸಿ, ನಿರಾಶೆ ಹೋರಾಡಲು ಅಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.

ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲುಮನೆ ಬೀಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ.

ನಿರಾಶೆಯ ಹೊರತು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು.

ಯಾವಾಗಲೂ ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿರಿ, ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖದಿಂದ ಕೆಳಗಿರಬೇಡಿ.

ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಾಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಅಡಚಣಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನೀವು ಸಾಗದಿರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಿ.

ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿ, ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ.

ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಸಾಧನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ, ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬೇಡಿ.

ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಸಾಗಿ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನೋಡಿ.

ಸೋಲು ನಿಧಾನವಾಗಲಿ, ಸಾಧನೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿರಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ.

ಸಮರ್ಥರಾಗಲು ಸಮಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.

ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಫಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡಿ.

Kannada love quotes.(ಪ್ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Love kannada quotes

ಬಯಸಿದೆ ನಾ ನಿನ್ನನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ನೀ ನನ್ನನು🥰, ನೀ ಹೇಳಿದೆ ಮಾತೊಂದನು, ನಾ ನಾದೆ ನಿನ್ನವನು🦋..
ನೋಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೋಟ🕊️, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಂದಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಬಾಡೂಟ👣...
ಈ ಜೀವಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಆಧಾರ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 👣ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳೇ ಮಧುರ ನಿನ್ನ ನಗುವೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವಿಗೆ🖇️
ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪರಿಹಾರ ನೀ ಇರುವಾಗ ಹತ್ತಿರ🍁 , ನನ್ನ ಬದುಕು ಇನ್ನೂ ಸುಂದರ😘.
👣ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ನೀ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಪತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸೋಲುವಿಕೆ 🕊️ಪ್ರೀತಿಯ ಶರತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನು ನನ್ನ ಸೊತ್ತು ಪ್ರಿಯೆ ಇದು ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು💫 

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ👣, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ🕊️.

ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕನಿಷ್ಠ ಆವಶ್ಯಕತೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ್ದೀಯಾ, ಇದು ನಿನಗೆ ಬಹುತೇಕ ಗೊತ್ತಿದೆ.

ನೀನು ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ನೀನು ಇಲ್ಲದಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸಿಸಿದ್ದೀಯಾ, ಇದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬಾಧಕವಾಗಬಲ್ಲದು?

ನಿನ್ನ ಸಂಗದಿಂದ ನಾನು ಆನಂದಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಂದರ ಪುಟವೆ, ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮಧುರ ಅನುಭವಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತವೇನು?

ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಧುರ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುತ್ತವೆ.

ನೀನು ಇಲ್ಲದಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧುರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೀರ್ಮಿಸಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ದಿನವೂ.

ನಿನ್ನ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವದಲ್ಲಿ.

ನಿನ್ನ ಸಂಗದಿಂದ ನಾ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಧುರ್ಯದಲ್ಲಿ.

 ನೀನು ಹೋದರೂ ನಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಸುಖದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.

 ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸರಿದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾದರೂ.

"ಪ್ರೀತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಭಾವನೆ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ." 

"ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ."

 "ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರವು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ."

"ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ."

"ನೀನು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮೃತ ಸ್ಪರ್ಶವು ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ."

"ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧುರ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ."

"ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ."

"ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧುರ ಹಾಡು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸುಂದರ ಸಂಗೀತವಾಗಿದೆ."

"ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಅರಳಿಸುತ್ತದೆ."

 "ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ." 

Kannada motivational quotes.

ಸಂತೋಷವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

 ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಧನೆಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.

ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಡುವಂತೆ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಂಬಲದ ಅವಕಾಶವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತವಾಗಿದೆ.

ಸಂತೋಷವು ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಮುಖವಾಗಿದೆ, ಆನಂದದ ಗೆಲವುಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ.

ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಸಫಲವಾಗಿ ಬದುಕಿ.

ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರದ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

 ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟವೂ ಒಂದು ನವೀಕರಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ನೋವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.

ಸಮರ್ಥತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರಾಶೆಯೂ ಅನುಕಂಪೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಧಾನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹಿತಕರವಾಗಿವೆ.

ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೀನ ಕನಸುಗಳು ಮೇಲೆ ಬರಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

Kannada success quotes.

ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ.

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಯಶಸ್ಸಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ.

 ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಬರುವುದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ.

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ನೆರವಾಗುವ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿ.

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಅದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು."

"ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದುದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ."

"ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿದೆ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಅವಶ್ಯಕ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ."

True quotes in kannada.

"ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು."

ನೆಲೆಯಾದ ಸತ್ಯವು ಹಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ."

"ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾರ್ಗದ ದೀಪವಾಗಿದೆ."

"ಸತ್ಯವು ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ."

"ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ."

"ಸತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ."

"ಸತ್ಯವು ಕೇಳುಗನ ಕಿವಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ."

"ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ."

"ಸತ್ಯವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ."

"ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುತ್ತದೆ."

Pasitiv motivation quotes in kannada 

"ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿರಲಿ, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ."

"ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ, ಅವು ಸಾಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ."

 "ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ."

"ಕುಶಲಿಗಳು ಕಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ."

"ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗೆಲುವು ಖಂಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ."

"ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶರಾದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನೆ ಅಸಾಧ್ಯ."

"ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಹಿತವಾಗುವುದು."

"ನಿಮ್ಮ ಯತ್ನವನ್ನು ನಂಬಿ, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ."

"ವಿಫಲತೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟ್ಟಿನ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ."

"ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತದೆ."

"ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ."

"ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿದೆ."

"ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ."

"ನಿರಂತರ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಗೆಲುವಿನ ಕೀಲಿಕೈಯಾಗಿದೆ."

"ಸೋಲನ್ನು ನಂಬದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ."

"ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿ, ಅವು ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರುತ್ತವೆ."

"ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವಿಕಸಿಸಿ, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ."

"ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ, ಅದು ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರುತ್ತದೆ."

"ನಿರಂತರ ಆಲೋಚನೆ, ನಿರ್ಧಾರವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಕೈಗಳಾಗಿವೆ."

Best kannada quotes on Success.

"ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅಂತರಂಗದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿತ್ಯದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆವಶ್ಯಕ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅಪರಾಧಗಳ ನೆನಪನ್ನು ಮರೆಯಿರಿ, ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ."

"ಯಶಸ್ಸು ಕಷ್ಟದ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಪಡೆಯಾಗಿದೆ."

"ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿದೆ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಂಬಿ, ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ."

"ಯಶಸ್ಸು ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋದರೂ, ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ."

"ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಅಂತರಂಗದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ."

"ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ, ನೀವು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮುಖ್ಯ, ಅದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು."

"ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ."

"ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿದೆ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಅವಶ್ಯಕ."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ."

Possitive quotes in kannada

"ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸು, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು." 

"ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಗುರಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ."

"ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿರಲಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗುತ್ತದೆ."

"ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಸಾಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರೆ."

"ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಉಜ್ವಲವಾಗುತ್ತದೆ."

"ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಡ."

"ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀಯೆ."

"ನಿನ್ನ ಯತ್ನಗಳು ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಕೈಗಳಾಗಿವೆ."

"ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ರಿಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ."

"ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ."

"ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿರಲಿ, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ."

"ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗೆಲುವು ಖಂಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ."

"ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ."

"ನಿರಂತರ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಗೆಲುವಿನ ಕೀಲಿಕೈಯಾಗಿದೆ."

"ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶರಾದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನೆ ಅಸಾಧ್ಯ."

"ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಹಿತವಾಗುವುದು."

"ನಿಮ್ಮ ಯತ್ನವನ್ನು ನಂಬಿ, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ."

"ವಿಫಲತೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟ್ಟಿನ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ."

"ನಿರಂತರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು."

"ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನೀವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ."

"ನಿರಂತರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಆವಶ್ಯಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು."

"ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಮುಖ್ಯ."

"ನೀವು ಸೋಲನ್ನು ನಂಬದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ."

"ಯಶಸ್ಸು ಕಷ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ."

"ನೀವು ಬದುಕಿರುವ ಅನುಭವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ."

"ಸಂಘರ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತದೆ."

"ನಿರಂತರ ಪ್ರೇರಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೀಲಿಕೈಯಾಗಿದೆ."

"ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂಬಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ."

Kannada quotes images 

Best kannada quotes

Kannada quotes images

Kannada quotes images

ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಯಶಸ್ಸು, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಉದ್ಧರಣೆಗಳ ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಹನತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅರಿತು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನವನವ ಬೆಳಕು ಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. Kannada quotes, quotes in kannada, best quotes in Kannada.

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.